Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Kniha POHĽAD DO PODZEMIA

Pohľad do podzemia

3D fotografie starých banských diel

 

Prvá kniha 3D fotografií baní na Slovensku

Spolok pre montánny výskum vydal  na Slovensku prvú knihu, v ktorej sú znázornené priestory starých banských diel prostredníctvom trojdimenzionálnych (3D) fotografií. Na prezeranie knihy, prosím, použite priložené 3D okuliare.

 

 

Ukážka:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachádzaš sa tu: Home KNIHA 3D FOTOGRAFIÍ