Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Zlato na Slovensku

Zlato na Slovensku - 2. doplnené vydanie knihy

 

František Bakos, Martin Chovan, Peter Žitňan a kolektív autorov zostavili a vydali druhé doplnené vydanie knihy Zlato na Slovensku

Rozsiahlo prepracované kapitoly o miestach a histórii ťažby zlata na Slovensku, jeho využití a perspektívach do budúcnosti sú cennými informáciami pre ľudí venujúcim sa geológii, baníctvu a mineralógii a vďaka pútavému opisu aj pre všetkých, ktorých by táto téma mohla začať zaujímať. Tak ako prvé vydanie knihy, aj táto nová kniha je nabitá množstvom informácií a zistení z posledných prieskumov na zlato a má určite svoje miesto medzi monografiami o Slovensku.

Čítať ďalej...

Kniha MINERÁLY MALÝCH KARPÁT

nová kniha

Minerály Malých Karpát

 

Spolok pre montánny výskum vydal  novú knihu Minerály Malých Karpát, v ktorej je opísaná rôznorodosť výskytov minerálov v tomto, na typy mineralizácií, jednom z najbohatších a najzaujímavejších regiónov na Slovensku.

 

Čítať ďalej...

Kniha POHĽAD DO PODZEMIA

Pohľad do podzemia

3D fotografie starých banských diel

 

Prvá kniha 3D fotografií baní na Slovensku

Spolok pre montánny výskum vydal  na Slovensku prvú knihu, v ktorej sú znázornené priestory starých banských diel prostredníctvom trojdimenzionálnych (3D) fotografií. Na prezeranie knihy, prosím, použite priložené 3D okuliare.

 

Čítať ďalej...

Baníctvo v Malých Karpatoch

Našim spolkom bol vydaný a je zverejnený na našej stránke: 

Stručný sprievodca po lokalitách spojených s banskou činnosťou v minulosti "Baníctvo v Malých Karpatoch"

 

 

Čítať ďalej...

Svet ukrytý v podzemí

NOVÁ KNIHA o histórii baníctva a banských pamiatkach na Slovensku

 

Spolok pre montánny výskum vydal v decembri 2014 novú knihu na tému baníctvo na Slovensku v minulosti a dnes:

Svet ukrytý v podzemí

  

Čítať ďalej...

Konala sa X. výstava húb v Marianke

Dňa 20. septembra sa konal už X. ročník výstavy húb v Marianke

Čítať ďalej...

Reportáž z výstavy "Modra a baníctvo Malých Karpát"

 

 Expozícia

Modra a baníctvo Malých Karpát

Modra, budova historickej radnice Štúrova 54, 29.03.2014 - 04.04.2014

 

Čítať ďalej...

Konal sa Deň otvorených dverí v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra

V sobotu 12. októbra 2013 svoje brány otvoril Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, kde sa konal Deň otvorených dverí s množstvom súťaží pre deti a zaujímavým programom a prehliadkou pre všetkých návštevníkov. Súčasťou programu bolo aj slávnostné uvedenie nových poštových známok z emisnej rady Ochrana prírody – slovenské minerály spojenej s autogramiádou autorov známok. V prednáškovej sále sa konali prednášky o práci geológov na Slovensku a ich skúsenosti z práce v zahraničí spolu s uvedením kníh o Zambii a Mongolsku. Malí návštevníci sa mohli zoznámiť a vyskúšať si svoje zručnosti v súťažných disciplínach na šiestich stanovištiach a po ich úspešnom absolvovaní boli odmenení certifikátom z ryžovania zlata, vysvedčením

Čítať ďalej...

Kalendár na rok 2014

Vydali sme kalendár na rok 2014 s fotografiami minerálov a pozoruhodných prírodných útvarov vytvorených v prostredí starých baní. Je možné si ho objednať na našej adrese. Cena 10,00 Eur.

IX. ročník výstavy húb v Marianke sa uskutočnil 14. septembra 2013

Sprievodnou akciou na IX. ročníku tradičnej výstavy húb v Marianke, ktorý sa konal 14. septembra 2013 bola aj výstava venovaná zlatu na Slovensku. Návštevníci mali možnosť si pozrieť vzorky zlata z viacerých lokalít na Slovensku, makrofotografie zlata, dozvedieť sa o miestach, kde sa zlato vyskytuje a kde sa v minulosti ťažilo. Záujem návštevníkov o informácie o vlastnostiach zlata, jeho výskytoch a histórii ťažby dosvedčuje, že tento vzácny kov neustále priťahuje ľudskú pozornosť.

O

Čítať ďalej...

Salamandrové dni v Banskej Štiavnici sa konali 5. až 8. septembra 2013

Salamandrové dni v Banskej Štiavnici – 5. až 8. september 2013

 Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej štiavnickej histórie a tradícií, dobrá zábava - to všetko sú Salamandrové dni. Ich tradíciu začali študenti slávnej Baníckej akadémie. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa Salamandrové dni konajú každoročne, okrem historického Salamandrového sprievodu sú plné hudby, tradičného jarmoku a ďalšej zábavy.

Od roku 2008 získavajú Salamandrové dni nový rozmer, menia sa na malý mestský festival s hudbou rôznych žánrov, akciami pre deti (divadlá, sokoliari, animačné programy, modelári, šermiari atď.), výstavami, samotným sprievodom, trhmi a ďalším programom.

Čítať ďalej...

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty