Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Informačný leták "Tradícia baníctva v Malých Karpatoch"

V januári 2012 náš spolok vydal informačný leták "Tradícia baníctva v Malých Karpatoch", ktorý približuje banícku históriu v mestách a obciach v Malých Karpatoch formou aktivít nášho spolku a spoluprácou so Spolkom Permon Marianka.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Informačný leták "Tradícia baníctva v Malých Karpatoch"