Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Výstava "Tajomstvá podzemia Malých Karpát"

Návštevníci Mestského centra kultúry Malacky mali od 6. do 29. októbra 2011 možnosť si pozrieť výstavu fotografií pod názvom „Tajomné podzemie Malých Karpát“. Výstava bola sprístupnená v priestoroch knižnice a boli na nej formou autentických fotografií priblížené málo známe podzemné priestory, ktoré vznikli počas dlhoročnej baníckej činnosti na ložiskách v Malých Karpatoch a pri razení prieskumných banských diel v okolí malokarpatských obcí.

Staré banské diela nachádzajúce sa v pohorí Malých Karpát predstavujú svedectvo o jednej z významných baníckych oblastí na Slovensku. Napriek tomu, že nikdy nedosiahli slávu najbohatších ložísk na Slovensku, akými boli Kremnica, Banská Štiavnica, Rožňava alebo Banská Bystrica, ložiská rúd v Malých Karpatoch boli dlhodobo skúmané a s väčšou alebo menšou intenzitou ťažené počas takmer 700-ročnej histórie. Prvá písomná zmienka o ťažbe zlata v v oblasti pri Pezinku pochádza z r. 1339. Od tohto času pretrvával záujem o rudy vyskytujúce sa v pohorí Malých Karpát a zvlášť v novoveku, kedy dochádzalo k znovuotvoreniu starých štôlní, kde sa kedysi ťažilo a kde sa vyhľadávali rudy. Napriek tomu, že produktivita malokarpatských ložísk bola malá, veľké nádeje sa vkladali práve do oživenia ťažby zlata prostredníctvom založenia nových ťažiarských spoločností. Tieto snahy o ťažbu zlata pri Pezinku až do roku 1861 boli iba sčasti korunované úspechom a dá sa povedať, že väčšinou bola ťažba nerentabilná.

Prečítajte si celú reportáž z výstavy fotografií v MCK Malacky.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Výstava "Tajomstvá podzemia Malých Karpát"