Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Prednášky o ťažbe bridlice v Marianke

Práca baníkov na Slovensku v minulosti bola jednou z tém workshopov na diecéznom stretnutí mladých, ktoré sa konalo 10. – 12. mája 2013 v Marianke. Doc. Ján Sand a Jozef Kráľ zo Spolku Permon Marianka predniesli mladým ľuďom príspevky týkajúce sa ťažby bridlice v Malých Karpatoch, jej priemyselného spracovania a využitia hlavne na výrobu školských písacích tabuliek, ktoré používali v minulosti žiaci nielen na Slovensku ale aj v iných krajinách na svete, kde sa tento produkt vyvážal.

Tabuľky pre školákov sa od roku 1863 osádzali do drevených rámov a ich neoddeliteľnou súčasťou bola aj zašpicatená tyčinka z tvrdšej bridlice priviazaná obyčajne povrázkom k tabuľke. Pomocou nej sa na tabuľku písalo – biela stopa na čiernom podklade sa dala dobre čítať, ale aj ľahko zotrieť mokrou handričkou. Bridlicové tabuľky sa na desiatky rokov stali najdôležitejšou učebnou pomôckou v procese vzdelávania.

Reportáž z prednášok o ťažbe bridlice v Marianke.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Prednášky o ťažbe bridlice v Marianke