Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Vydanie 3D fotoknihy "Štôlňa Mikuláš v Perneku a štôlňa Ernest v Limbachu

Kniha obsahuje 15 trojdimenzionálnych fotografií týchto štôlní, krátky opis a náčrt chodieb. Súčasťou knihy sú aj 3D okuliare na prezeranie priestorových obrázkov. Cena: 7,00 Eur.

kniha_M-E-stran...

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Vydanie 3D fotoknihy "Štôlňa Mikuláš v Perneku a štôlňa Ernest v Limbachu