Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Modranský banský náučný chodník

Pri konaní druhého ročníka podujatia „Modranský piknik“, ktorým sa symbolicky zahajuje turistická sezóna v Modre, bol v popoludňajších hodinách 2. júna 2013 slávnostne otvorený „Modranský banský náučný chodník“, ktorý ponúka turistom a záujemcom o prírodu, históriu a baníctvo možnosť prejsť miesta spojené s hľadaním rúd v okolí mesta Modry, dozvedieť sa viac o dejinách spojených s razením početných banských diel v tejto oblasti, ktorých sa tu vyskytovalo pomerne veľké množstvo, hlavne vo forme kutacích štôlní na zlato.

Otvorenie banského náučného chodníka pripravili a podporili: o. z. Klub priateľov turistiky, o. z. Ochrana zdravia a životného prostredia, Bratislavský samosprávny kraj, mesto Modra a zúčastnili sa na ňom nadšenci turistiky, obdivovatelia živej a neživej prírody, ako aj zástupcovia Malokarpatského baníckého spolku Pezinok, Spolku pre montánny výskum a ďalší účastníci Modranského pikniku 2013.

 

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Modranský banský náučný chodník