Montanistika

Spolok pre montánny výskum

IX. ročník výstavy húb v Marianke sa uskutočnil 14. septembra 2013

Sprievodnou akciou na IX. ročníku tradičnej výstavy húb v Marianke, ktorý sa konal 14. septembra 2013 bola aj výstava venovaná zlatu na Slovensku. Návštevníci mali možnosť si pozrieť vzorky zlata z viacerých lokalít na Slovensku, makrofotografie zlata, dozvedieť sa o miestach, kde sa zlato vyskytuje a kde sa v minulosti ťažilo. Záujem návštevníkov o informácie o vlastnostiach zlata, jeho výskytoch a histórii ťažby dosvedčuje, že tento vzácny kov neustále priťahuje ľudskú pozornosť.

O výstave húb sa môžete dozvedieť viac na stránke:

www.marianka.eu

 Spolok Permon Marianka

Spolok pre montánny výskum

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty IX. ročník výstavy húb v Marianke sa uskutočnil 14. septembra 2013