Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Prednáška o projekte SAPAG

Dňa 29. novembra 2011 sa konala prednáška s názvom Sandbersko–pajštúnsky geopark (SAPAG). Akcia sa konala v budove SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Devínska Nová Ves. Prednášajúcim a zároveň aj vedúcim projektu je RNDr. Ján Madarás, PhD. zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Na prednáške bol predstavený projekt SAPAG-u, od geológie a paleogeológie cez technické pamiatky až po digitálny výstup v podobe interaktívneho nosiča. Zaujímavým doplnením rozprávania bolo predstavenie knižných publikácií nášho Spolku pre montánny výskum „Staré banské diela Malých Karpát vo fotografii“, „Staré banské diela Malých Karptá 3D fotografie“ a tiež predstavenie časopisu Montanrevue, ktorý prezentoval výkonný tajomník Jozef Kráľ za Spolok Permon.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Prednáška o projekte SAPAG