Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Svet ukrytý v podzemí

Spolok pre montánny výskum vydal v decembri 2014 knihu na tému baníctvo na Slovensku v minulosti a dnes.

 

Svet ukrytý v podzemí

Na 208 stranách knihy je opísaných dvadsaťpäť známych alebo menej známych lokalít na území Slovenska spojených s banskou činnosťou v minulosti alebo s prezentáciou a ochranou baníckych pamiatok.

Na takých lokalitách ako je Nová Baňa, Pukanec, Vyhne, Kremnica, Špania Dolina, Ľubietová, Kriváň, Magurka, Vyšná Boca, Rožňava, Smolník, Zlatá Idka a viacerých ďalších miest s baníckou tradíciou je opísaný význam baníctva, ktorý vo vzdialenejšej minulosti až do nedávnej doby určoval hospodársky vývoj nielen na území Slovenska, ale svojou výnimočnosťou vplýval aj na vývoj hospodárstva Európy, rozvoj banského školstva a pokrok v používaní technických zariadení pri ťažbe a spracúvaní rúd vo svetovom meradle. Kniha tiež podáva obraz o súčasnom stave baníckych pamiatok naprieč celým Slovenskom, takým bohatým na nerastné bohatstvo.

A tak aj prostredníctvom tejto knihy ...prejdime sa po ťažko vyrazených štôlňach, šachtách a vydobytých tmavých priestoroch ukrytých hlboko pod zemou, dnes už neprístupných a preto zostávajúcich tak trochu tajomnými. A možno sa budeme inak pozerať na také prehliadané veci, s ktorými sa vo svojom živote bežne stretávame alebo ich používame, ktorých súčasti sú vyrobené z kovov alebo nerastov vydolovaných dnes alebo v minulosti v hĺbkach zeme.

 

Kniha už nie je k dispozícii.

 

 

Náhľad strán z niektorých kapitol knihy:

Nová Baňa

 

Ľubietová

 

 

Rožňava

 

Záverom

 

 

Nachádzaš sa tu: Home kniha SVET UKRYTÝ V PODZEMÍ