Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Zlato na Slovensku

Zlato na Slovensku - 2. doplnené vydanie knihy

František Bakos, Martin Chovan, Peter Žitňan a kolektív autorov zostavili a vydali druhé doplnené vydanie knihy Zlato na Slovensku

Rozsiahlo prepracované kapitoly o miestach a histórii ťažby zlata na Slovensku, jeho využití a perspektívach do budúcnosti sú cennými informáciami pre ľudí venujúcim sa geológii, baníctvu a mineralógii a vďaka pútavému opisu aj pre všetkých, ktorých by táto téma mohla začať zaujímať. Tak ako prvé vydanie knihy, aj táto nová kniha je nabitá množstvom informácií a zistení z posledných prieskumov na zlato a má určite svoje miesto medzi monografiami o Slovensku.

Uvedenie knihy sa konalo 22. júna 2018 v historickom centre Banskej Štiavnice. V príjemnej atmosfére bola pokrstená kniha jej krstnými otcami a vo veľkej miere bol pokrstený aj jej hlavný zostavovateľ a autor Fero Bakos - a to zaslúžene, veď treba si knihu prečítať.

 

 

 

 

 

 

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Zlato na Slovensku